OFERTA

1.08.2007

Oferujemy kompleksowe wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych:

 • przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • optymalizację lokalizacji inwestycji pod względem możliwości uzyskania zgody do dysponowania gruntem na cele budowlane ( szczególnie istotne dla inwestycji liniowych ),
 • szczegółowe uzgodnienia zastosowanych materiałów i urządzeń oraz dostawców,
 • opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
 • pełnienie nadzoru autorskiego.
 • Dodatkowe usługi

  DATA

  Wykonujemy również:

 • Przedmiary robót sporządzone w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową.
 • Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze robót budowlano-montażowych w oparciu o katalogi, normatywy i kalkulacje indywidualne, oraz aktualne ceny.
 • Rysunki wykonawcze konstrukcyjno-budowlane oraz branżowe według dostarczonych przez klienta materiałów i szkiców.
 • Materiały, uzgodnienia oraz opracowania przesyłamy w zależności od uzgodnień z klientem, pocztą elektroniczną, fax-em lub tradycyjną przesyłką pocztową.

  Nasze Projekty

  PROJEKT treść
  treśćtreśćtreść
  Więcej ...

  Reklamy: